Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 09/5/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220504 22: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

2

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220507 17: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

3

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 D.11,LONGTHANHUNG,T.GIANG

02733868848

20220507 12: 20

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220508 11:49

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A1352002

VPBANK TRUNG SON CDM

49-51 DUONG 9A,BINHCHANH, HCM

02873042080

20220508 00: 34

89h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO,AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220508 21: 21

68h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

7

A0191009

CTY BAISHENG PHU THO

KHU I,TRUNGNGHIA,THANHTHUY,P.THO

02106261666

20220510 10: 56

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

8

A0392001

VPBANK DIEN BIEN

260 DIEN BIEN, PHUONG QUANG TRUNG, HUNG YEN

 

20220510 11: 26

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

9

A0246001

VPBANK HO NAI

44/3 QL1A, KP 8B,TAN BIEN, D.NAI

02518889379

20220510 09: 37

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

10

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, TP THANH HOA

02373252688

20220509 20: 22

45h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

11

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON CAT,H.YENDUNG,B.GIANG

02043555565

20220510 10: 36

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

12

A0220007

CTY TRANSON VIET NAM I

KCN LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20220509 16: 27

49h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022

13

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

TT BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20220509 15: 53

50h

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/5/2022


VPBank NEO