Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/09/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20220906 19: 29

44h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0115001

VPBANK TRAN DUY HUNG

TN S4.03, LD F4-CH01, PHUONG TAY MO, NAM TU LIEM, HA NOI

02473055115

20220908 14: 21

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO