Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

2

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH,NGHE AN

02383589427

20220805 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

4

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO,HUNG YEN,HUNG YEN

02213856666

20220806 01: 44

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH,TAN PHU,HO CHI MINH

02838210076

20220806 09: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

6

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220806 04: 08

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0228001

VPBANK VINH LONG

53A PHAM THE BUONG, PHUONG 4,VINH LONG,VINH LONG

02703853854

20220807 21: 18

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU,THUAN AN,BINH DUONG

02743662486

20220807 17: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI,BAC NINH,BAC NINH

02223893686

20220808 08: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

10

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI,HOA BINH,HOA BINH

02183897068

20220808 06: 07

 

ATM đã hoạt động bình thường

11

A0173001

VPBANK KIM LIEN

61 XA DAN,DONG DA,HA NOI

02435771881

20220807 08: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220807 09: 05

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A1242181

KDT GAMUDA CDM

T1-BT08,D2.5 KDT GAMUDA,H.MAI,HN

1900545415

20220807 05: 49

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A1298002

VPBANK DONG HA NOI CDM

T1 SH-18, CENTURY TOWER, 458 MINH KHAI,HAI BA TRUNG,HA NOI

02473055114

20220807 08: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

15

A0366001

ATM VPBANK BINH PHUOC

860 PHU RIENG DO, PHUONG TAN XUAN,DONG XOAI,BINH PHUOC

02713883939

20220806 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

16

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE, PHUONG 1,CAO LANH,DONG THAP

02773876123

20220808 17: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

17

A0158003

ATM CONG TY YAMANI

XA NAM HONG, NAM TRUC,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220808 12: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

18

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH,TU SON,BAC NINH

02223893686

20220809 07: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

19

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, PHUONG 12,TAN BINH,HO CHI MINH

02839485827

20220808 14: 42

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 12/8/2022


VPBank NEO