Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/6/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCNVSIP BACNINH,D.DONG,TIENDU,BN

02223893686

20220609 03: 17

38h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022

2

A0242050

TRAI TAM GIAM SO 2

TT THUONG TIN, HN

02439288880

20220609 13: 53

38h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022

3

A0223001

VPBANK HA TINH

17 TRAN PHU, TP HA TINH

02393898969

20220608 16: 32

49h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022

4

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220608 20: 35

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022

5

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO,H.LUC NAM,BAC GIANG

02043555565

20220608 20: 35

45h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022

6

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20220609 09: 25

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 10/06/2022


VPBank NEO