Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 08/5/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG,NAMSACH,HAIDUONG

02203837808

20220504 22: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022

2

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG,Q.12,HCM

02839485934

20220505 13: 58

94h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1102121

CHO GO VAP CDM

CHO GO VAP, N.V.NGHI,GOVAP,HCM

02838940692

20220505 12: 06

53h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1319002

VPBANK KY BA CDM

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220506 11: 22

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0319001

VPBANK KY BA

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220506 11: 22

72h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0116001

VPBANK CHUONG DUONG

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN

02438729263

20220507 21: 36

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20220507 17: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022

8

A1116010

ATM VPBANK CHUONG DUONG CDM

562 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN

02438729263

20220507 21: 24

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 D.11,LONGTHANHUNG,T.GIANG

02733868848

20220507 12: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022

10

A1198002

VPBANK NGUYEN TRAI CDM

234 NGUYEN TRAI,TAN SON,T.HOA

02373252003

20220507 22: 08

34h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CNN PHUCUONG,DINHQUAN,D.NAI

02513948958

20220508 11:49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/5/2022


VPBank NEO