Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 07/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Máy ATM hoạt động bình thường

2

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022

3

A0220003

BV DA KHOA HOA BINH 3

DUONG CU CHINH LAN, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221104 11: 43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/11/2022

4

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20221105 11: 55

 

Máy ATM hoạt động bình thường

5

A1350003

VPBANK DA LAT CDM

89 PHAN BOI CHAU, PHUONG 1, DA LAT, LAM DONG

02633615577

20221105 16: 58

 

Máy ATM hoạt động bình thường

6

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20221105 16: 34

 

Máy ATM hoạt động bình thường

7

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20221106 14: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/11/2022

8

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20221105 08: 32

 

Máy ATM hoạt động bình thường

9

A0242077

TOA NHA VIET A

DUONG DUY TAN, CAU GIAY, HA NOI

02439288880

20221105 11: 12

 

Máy ATM hoạt động bình thường

10

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638-640 NGUYEN THI DINH, P. THANH MY LOI, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20221107 20: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/11/2022

11

A0226004

ATM LAP VO 1

QL 80, CUM CN VAM CONG,ANTHANH,BINHTHANH, LAP VO, DONG THAP

02773876123

20221107 17: 58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/11/2022

12

A0207003

VPBANK HIEP HOA 2

80 DUONG 19_5, PHUONG HOANG VAN THU, HIEP HOA, BAC GIANG

02043863544

20221107 06: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/11/2022


VPBank NEO