Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/09/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20220903 21: 24

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20220905 15: 51

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20220905 19: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0104006

CTY LOVEPOP DA NANG

X9-1,14B-11B,KCN HOAKHANH,P.HOAKHANHBAC, LIEN CHIEU, DA NANG

02363835090

20220906 09: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0369001

VPBANK YEN PHONG

THON NGO NOI, XA TRUNG NGHIA, YEN PHONG, BAC NINH

02223681999

20220907 14: 33

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/9/2022

6

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20220907 14: 51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 08/9/2022


VPBank NEO