Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 06/3/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220301 22: 22

178h

Máy ATM đã hoạt động lại

2

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220302 15: 20

98h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220304 13: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

4

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20220304 11: 25

84h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220303 17: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/3/2022

6

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20220304 14: 08

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0110004

VPBANK HOAN KIEM

16 THI SACH, HBT, HN

02439351513

20220303 07: 49

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH, NGHE AN

02383589427

20220304 14: 22

74h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

10

A1178002

VPBANK PHAN HUY ICH CDM

242 PHAN HUY ICH,GO VAP,TPHCM

02862929062

20220305 14: 32

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20220305 13: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 11/3/2022

12

A0200001

VPBANK LAC QUAN

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

20220305 12: 06

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A1200002

VPBANK LAC QUAN CDM

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02283935961

20220305 12: 49

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

14

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2,X.DUC LIEU,BUDANG,B.PHUOC

02713883939

20220306 04: 34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/3/2022

15

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, TAN YEN,BAC GIANG

02043555565

20220306 10: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/3/2022

16

A1274002

VPBANK TU SON CDM

241-243 TRAN PHU, BAC NINH

02223893686

20220304 15: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/3/2022


VPBank NEO