Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20221004 13: 26

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20221004 13: 29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/10/2022

3

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221005 18: 48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/10/2022

4

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20221005 17: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/10/2022

5

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20221005 21: 24

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/10/2022

6

A0373002

VPBANK TRUNG CHANH II

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20221005 14: 07

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 7/10/2022


VPBank NEO