Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 05/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220402 15: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/04/2022

3

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, TAN BINH, HCM

02839485827

20220404 15: 04

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1139003

ATM VPBANK GO VAP CDM 02

2B QUANG TRUNG, GO VAP, HCM

02838940692

20220405 15: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/04/2022


VPBank NEO