Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

3

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20221201 14: 41

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221201 16: 25

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221201 07: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022

6

A1242183

PHAP VAN CDM

SOUTH BUILDING,KDT PHAP VAN,P. TU HIEP, HOANG MAI, HA NOI

1900545415

20221201 20: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20221201 12: 30

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0129001

VPBANK LE HONG PHONG

LO 22B - 13 LE HONG PHONG, NGO QUYEN, HAI PHONG

02253552533

20221203 02: 00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022

9

A0132025

CONG TY DHA BAC NINH II

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20221203 08: 56

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0154006

CONG TY MAY JOY THANH HOA

XA QUANG CHINH, HUYEN QUANG XUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20221203 12: 37

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20221203 22: 06

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1391002

VPBANK HOA LU CDM

925 DAI CO VIET, TT THIEN TON, HOA LU, NINH BINH

02293835666

20221203 18: 37

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

13

A0366002

ATM CTY CP HOANG SON I

THON 2, XA DUC LIEU, BU DANG, BINH PHUOC

02713883939

20221203 11: 17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022

14

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20221204 11: 51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 06/12/2022


VPBank NEO