Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/08/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

2

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

3

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM,BAC GIANG,BAC GIANG

02043555565

20220803 09: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

4

A0155018

ATM NGHIA KY

TO 7, KHU PHO 8, PHUONG LONG BINH,BIEN HOA,DONG NAI

02513948958

20220803 17: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

5

A0270001

VPBANK BA DINH

TANG 1 TN VIET HAI,LO C2-H CUM TTCN,CAU GIAY,HA NOI

02432474050

20220803 13: 46

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20220803 08: 35

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20220803 14: 48

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN,THANH HOA,THANH HOA

02373725856

20220805 02: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

9

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH,NGHE AN

02383589427

20220805 10: 02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022


VPBank NEO