Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 04/4/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

02838940692

20220323 11: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/04/2022

2

A0102075

ATM DAI DUNG II

AP BINH TIEN 2, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20220402 15: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/04/2022

3

A0226004

ATM LAP VO 1

QL80,CUM CN VAM CONG,LAPVO,DTHAP

02773876123

20220402 13: 00

68h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132011

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE,NAM DINH

02043555565

20220403 05: 31

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20220403 05: 33

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102078

ATM LOTTE MART GO VAP

TD SO 4,TO BD 10 BDC,GO VAP,HCM

02838940692

20220402 15: 35

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1201002

VPBANK HANG XANH CDM

10A NGUYEN THI MINH KHAI,Q.1,HCM

02854456701

20220402 13: 16

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1180002

VPBANK HOANG HOA THAM CDM

26 HOANG HOA THAM, TAN BINH, HCM

02839485827

20220404 15: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 6/04/2022


VPBank NEO