Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/11/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022

2

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/11/2022

3

A0157003

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20221102 14: 07

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221101 17: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20221107 12: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/11/2022

6

A0155017

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG 2

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221105 12: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/11/2022


VPBank NEO