Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/10/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK TRUONG THI

63 TRUONG THI, PHUONG DIEN BIEN, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20220930 20: 40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN, LAGI, BINH THUAN

02523835620

20221001 08: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022

3

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QUOC LO 5,XA MINH DUC,HUYEN MY HAO, HUNG YEN, HUNG YEN

02213856666

20221003 09: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20221002 22: 57

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20221003 09: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022

6

A0159008

CONG TY TNHH GIAY VIET HAO

THON QUYNH KHUE, XA KIM XUYEN, KIM THANH, HAI DUONG

02203837808

20221003 04: 43

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221002 10: 24

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20221002 19: 58

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1242181

KDT GAMUDA CDM

T1-BT08,DUONG 2.5 KDT GAMUDA,P.TRAN PHU, HOANG MAI, HA NOI

1900545415

20221002 05: 36

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1301002

VPBANK GIA LAI CDM

30 TRAN PHU, PHUONG TAY SON, PLEIKU, GIA LAI

02693864455

20221003 16: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022

11

A0313001

VPBANK HONG LINH

101 TRAN PHU, PHUONG BAC HA, HA TINH, HA TINH

02393787789

20221003 16: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022

12

A1102125

TOA NHA EVERICH CDM

968 DUONG 3-2, PHUONG 15, QUAN 11, HO CHI MINH

02838210076

20221003 14: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022

13

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20221003 21: 27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 5/10/2022


VPBank NEO