Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/5/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0219001

VPBANK DONG DO

362 PHO HUE, HBT, HN

02439744107

20220429 14: 46

114h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1219016

VPBANK DONG DO CDM

362 PHO HUE, HBT, HN

02439744107

20220429 14: 46

114h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1185002

ATM VPBANK PHU MY HUNG CDM

85 HOANG VAN THAI, Q7, HCM

2854122093

20220501 05: 58

81h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102001

VPBANK HO CHI MINH

165-169 HAM NGHI, Q1, HCM

2838210076

20220501 06: 36

75h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, GO VAP, HCM

2838940692

20220430 09: 47

103h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0220002

BV DA KHOA HOA BINH 2

CU CHINH LAN, TP HOA BINH

2183897068

20220502 17: 33

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG,B.THANH,HCM

2839101868

20220501 18: 30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/5/2022

8

A0372001

ATM VPBANK BINH CHANH

D6-5,QL1A,AP4,BINHCHANH,HCM

2836364316

20220502 09: 38

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

2435401864

20220429 17: 17

118h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

2283555678

20220502 03: 00

62h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

11

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

2435401864

20220429 16: 48

117h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

12

A1153004

ATM VPBANK NGHE AN CDM

NHA A, KHU TM, TP VINH, NGHE AN

2383588979

20220429 16: 37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/5/2022

13

A0280001

VPBANK DOI CUNG

113 TRUONG CHINH, VINH, NGHE AN

2383545588

20220502 04: 57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 5/5/2022

14

A0132020

CONG TY TNHH BT FASHION

T.DONG,BICHDONG,VIETYEN,B.GIANG

2043555565

20220502 17: 13

32h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO