Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 03/3/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220301 22: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

2

A0158023

SONG HONG XUAN TRUONG I

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220302 15: 20

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

3

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO18,TRUONGCHINH,X.TRUONG,N.DINH

02283830545

20220304 13: 29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

4

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20220304 11: 25

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

5

A1308002

VPBANK THANH NAM CDM

350 TRAN HUNG DAO, TP NAM DINH

02283555678

20220303 17: 16

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

6

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20220304 14: 08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

7

A0110004

VPBANK HOAN KIEM

16 THI SACH, HBT, HN

02439351513

20220303 07: 49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022

8

A0234001

VPBANK NGUYEN VAN CU

218 NGUYEN VAN CU,VINH, NGHE AN

02383589427

20220304 14: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 7/3/2022


VPBank NEO