Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 02/06/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0361003

CONG TY KET CAU THEP 568

KM33,QL5,MINHDUC,MYHAO,HUNGYEN

02213856666

20220602 10: 54

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0195001

VPBANK NGUYEN TRI PHUONG

05 NGUYEN HUU THO, DA NANG

02363614607

20220602 15: 25

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, TP HUE

02343943939

20220602 07: 58

 

ATM đã hoạt động bình thường

4

A0221001

VPBANK THAI BINH

259M LE QUY DON, TP THAI BINH

02273642159

20220602 14: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

14 AN DUONG VUONG, HOA BINH

02183897068

20220602 15: 27

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HN

02435378701

20220601 18: 32

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132033

CTY TMDV TIEN THANH

DUONG 398,X.SONG KHE,B.GIANG

02043555565

20220602 11: 13

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN,THOXUAN,T.HOA

02373725856

20220601 20: 42

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0242119

SAN GOLF SKYLAKE

HO VAN SON, CHUONG MY, HN

02435378701

20220601 18: 32

42h

ATM đã hoạt động bình thường

10

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO,AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20220601 23: 00

66h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

11

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, HUYEN UNG HOA, HN

02435378701

20220603 09: 11

32h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

12

A1297002

VPBANK PHAM HUNG CDM

W1-W2 LD HH,PHAM HUNG,NTL,HN

02437606023

20220603 16: 12

25h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

13

A0101017

VPBANK HA NOI I

5 DIEN BIEN PHU,BA DINH, HN

02439423635

20220603 15: 41

25h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

14

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20220603 12: 41

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

15

A1319002

VPBANK KY BA CDM

225G HAI BA TRUNG TP THAI BINH

02273658566

20220603 11: 37

29h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

16

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

CT9 SUDICO MY DINH, TU LIEM, HN

02439288880

20220603 16: 17

25h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

17

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI,P3,TAN BINH,HCM

02839910980

20220603 12: 44

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

18

A0113002

VPBANK THU DO

34B TRAN PHU, BA DINH, HN

02437349560

20220603 10: 51

30h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022

19

A1242175

TOA NHA CT2A CO NHUE CDM

TN CT2 CO NHUE, CO NHUE, BTL,HN

02439288880

20220603 12: 47

28h

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 04/06/2022


VPBank NEO