Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/12/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0152002

VPBANK THUY KHUE

251 THUY KHUE, TAY HO, HA NOI

02437280931

20221117 20: 05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

63 TRUONG THI, PHUONG DIEN BIEN, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/12/2022

3

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20221126 18: 58

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

19000100 00: 00

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0256001

VPBANK HAI AN

346 VAN CAO, PHUONG DANG LAM, HAI AN, HAI PHONG

02253545118

20221129 00: 15

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20221128 18: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A1118002

VPBANK CAU GIAY CDM

2 NGUYEN KHANH TOAN, CAU GIAY, HA NOI

02437675730

20221127 10: 12

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242006

CONG AN HUYEN UNG HOA

19 LE LOI, TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20221126 18: 58

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20221130 09: 38

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242170

CTY PANASONIC II

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20221201 14: 41

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/12/2022

11

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221201 16: 25

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/12/2022

12

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20221201 07: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/12/2022

13

A1242183

PHAP VAN CDM

SOUTH BUILDING,KDT PHAP VAN,P. TU HIEP, HOANG MAI, HN

1900545415

20221201 20: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/12/2022

14

A0358003

CONG TY TNHH DET HA NAM

KCN CHAU SON, PHUONG CHAU SON, PHU LY, HA NAM

02263636666

20221201 12: 30

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 03/12/2022


VPBank NEO