Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/11/2022

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0239001

VPBANK NUI THANH

429 NUI THANH, PHUONG HOA CUONG BAC, HAI CHAU, DA NANG

02363621371

20221015 19: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/11/2022

2

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20221029 13: 24

92h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1120005

VPBANK DONG SAI GON CDM

P6-SH.10 CCU PARK 6, PHUONG 22, BINH THANH, HO CHI MINH

02854046521

20221031 11: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 07/11/2022

4

A1147003

VPBANK NHA TRANG CDM

26 YERSIN, PHUONG VAN THANG, NHA TRANG, KHANH HOA

02583561887

20221101 17: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/11/2022

5

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20221102 16: 17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/11/2022

6

A0235011

VPBANK HA TAY

HUD3 TOWER, 121-123 TO HIEU, NGUYEN TRAI, HA DONG, HA NOI

02433552701

20221101 17: 12

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/11/2022

7

A0157003

BAO BI DAI LUC

CUM CN LOI BINH NHON, TAN AN, LONG AN

02723524524

20221102 14: 07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/11/2022

8

A1381002

VPBANK HOI AN CDM

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20221101 17: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 03/11/2022


VPBank NEO