Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 01/08/2022

TT

 

 

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242102

SIEU THI SUN MART

16 TAM TRINH,HOANG MAI,HA NOI

02439288880

20220718 23: 36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 10/8/2022

2

A1181002

VPBANK PHAM VAN HAI CDM

83 PHAM VAN HAI, PHUONG 3,TAN BINH,HO CHI MINH

02839910980

20220729 09: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 8/8/2022

3

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI,BUON ME THUOT,DAK LAK

02623661111

20220801 07: 26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

4

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON,HOC MON,HO CHI MINH

02836200360

20220731 16: 57

 

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220801 06: 45

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0384001

VPBANK SA DEC

309 DAI LO HUNG VUONG, PHUONG 1,SA DEC,DONG THAP

02773876123

20220730 09: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0225006

TTTM GO THAI NGUYEN

KDC DUONG VIET BAC, PHUONG TAN LAP,THAI NGUYEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220801 12: 32

 

ATM đã hoạt động bình thường

8

A0242179

CONG AN QUAN BAC TU LIEM II

TDP PHUC LY 4, PHUONG MINH KHAI,BAC TU LIEM,HA NOI

02439288880

20220801 15: 51

 

ATM đã hoạt động bình thường

9

A0394001

VPBANK PHO YEN

45 TRUONG CHINH, PHUONG BA HANG,PHO YEN,THAI NGUYEN

02083656769

20220801 15: 14

 

Đã di dời

10

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA,NAM DINH,NAM DINH

02283830545

20220731 22: 52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

11

A1338004

VPBANK HOI SO CDM

89 LANG HA, PHUONG LANG HA,DONG DA,HA NOI

02439288880

20220730 23: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

12

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO,HAI DUONG,HAI DUONG

02203837808

20220730 10: 09

 

ATM đã hoạt động bình thường

13

A1358002

VPBANK HA NAM CDM

PG1-05A, VINCOM SHOPHOUSE, 60 BIEN HOA,PHU LY,HA NAM

02263636666

20220730 21: 46

 

ATM đã hoạt động bình thường

14

A0396001

VPBANK DONG VAN

185 TDP NGUYEN HUU TIEN, TX. DUY TIEN,DUY TIEN,HA NAM

 

20220727 11: 34

 

Đã di dời

15

A0338001

VPBANK HOI SO I

89 LANG HA, PHUONG LANG HA,DONG DA,HA NOI

02439288880

20220731 00: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

16

A0338002

VPBANK HOI SO II

89 LANG HA, PHUONG LANG HA,DONG DA,HA NOI

02439288880

20220731 00: 11

 

ATM đã hoạt động bình thường

17

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU,QUAN 7,HO CHI MINH

02854122093

20220730 15: 19

 

ATM đã hoạt động bình thường

18

A1338005

VPBANK HOI SO CDM II

89 LANG HA, PHUONG LANG HA,DONG DA,HA NOI

02439288880

20220730 23: 06

 

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1,DONG HA,QUANG TRI

02333556883

20220801 18: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022

20

A0361001

VPBANK HUNG YEN

KHU CN PHO NOI B, XA NGHIA HIEP,YEN MY,HUNG YEN

02213856666

20220802 02: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 3/8/2022


VPBank NEO