Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/05/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A0158004

ATM CONG TY YAMANI II

XA NAM HONG, NAM TRUC, NAM DINH

2283830545

20210530 02: 30

54h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210529 16: 12

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158025

SONG HONG NAM DINH III

105 NGUYEN DUC THUAN, PHUONG THONG NHAT, NAM DINH

2283830545

20210530 01: 02

61h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0242013

CONG AN HUYEN BA VI

TT TAY DANG, QL32, BA VI, HA NOI

02462662577

20210530 09:17

29h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO