Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210130 15: 23

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/02/2021

2

A0242135

ATM CAQ HAI BA TRUNG

96 TO HIEN THANH, PHUONG LE DAI HANH, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210129 18: 42

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0103009

CONG TY LUCKY VIETNAM II

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20210130 11: 24

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/02/2021

4

A0242086

CONG AN QUAN HOAN KIEM

2 TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20210130 12: 24

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

02253521067

20210130 17: 15

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20210129 18: 57

67h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0224001

VPBANK QUANG TRI

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20210130 12: 54

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0293001

VPBANK LE DUC THO

20A1 LE DUC THO, NAM TU LIEM, HA NOI

02433661330

20210129 15: 45

 

Chấm dứt hoạt động

9

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20210130 09: 06

50h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0242160

CONG TY TNHH MTV NGOC VIET I

TT VAN DINH, UNG HOA, HA NOI

02435378701

20210130 00: 00

60h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO