Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022

2

A0272001

VPBANK BEN LUC

83 NGUYEN HUU THO,B.LUC,LONG AN

02723637696

20211220 11: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022

3

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG, THAI NGUYEN

02083656769

20211228 23: 30

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20211229 11: 05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022

5

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A,TT NGODONG,G.THUY,N.DINH

02283830545

20211229 22: 30

39h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20211229 17: 52

41h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0284001

VPBANK GANG THEP

542_544 CMT8, TP THAI NGUYEN

02083734868

20211229 14: 46

45h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0291001

VPBANK Y YEN

DUONG 57A,TT LAM,Y YEN,NAM DINH

02283959596

20211230 14: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 09/01/2022

9

A1102124

CONG TY TAI CHINH FE CDM

144 CONG HOA,P.12,TAN BINH, HCM

02839485934

20211231 06: 50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022


VPBank NEO