Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20211024 08:52

125h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2021

3

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2021

4

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/11/2021

5

A0242073

SIEU THI THANH DO

306 HO TUNG MAU, TU LIEM, HN

02439288880

20211027 14: 25

24h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN,THUYSON,T.NGUYEN

02253757799

20211027 16: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2021


VPBank NEO