Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 05/01/2022

2

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20211207 14: 48

 

Máy ATM sẽ phục vụ khách hàng sau khi hết thời gian cách ly y tế

3

A0272001

VPBANK BEN LUC

83 NGUYEN HUU THO,B.LUC,LONG AN

02723637696

20211220 11: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

4

A0102082

ATM CONG TY MAY VIET MY

27 DO VAN DAY, HOOCMON, TP HCM

02839485934

20211225 15: 31

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG,B.THANH,HCM

02839101868

20211224 18: 54

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0102087

ATM PKDK TAN BINH

LO 2-6 LE TRONG TAN, TAN PHU,HCM

02839485934

20211226 09: 06

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0363001

ATM VPBANK PHU QUOC

133NGUYENTRUNGTRUC,P.QUOC,K.G

02973948111

20211226 08: 41

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, TAN BINH, HCM

02839485934

20211226 15: 18

42h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1363005

VPBANK PHU QUOC CDM

133NGUYENTRUNGTRUC,P.QUOC,K.G

02973948111

20211226 08: 33

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A0230001

VPBANK SAM SON

47 NGUYEN DU, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20211226 11: 58

26h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO