Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20211024 08:52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/10/2021

2

A1252008

ATM VPBANK LINH DAM CDM

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2021

3

A0383001

VPBANK BA RIA

44 BACH DANG, BA RIA, VUNG TAU

02543738589

20211026 11: 19

 

ATM hoạt động bình thường

4

A1252009

VPBANK LINH DAM CDM II

BT1- 0 18 BAC LINH DAM,H.MAI, HN

02435401864

20211026 12: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 02/11/2021

5

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE,BIM SON,THANH HOA

02373771595

20211016 17: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 01/11/2021


VPBank NEO