Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/09/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

6

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

7

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

8

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

9

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

10

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

11

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

12

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20210912 05: 50

426h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

13

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20210915 08: 57

360h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

14

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, Q7, TP HCM

02862650128

20210914 15:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

15

A0102098

ATM VINCOM LE VAN VIET

50 LE VAN VIET, QUAN 9, HCM

02838210076

20210913 17:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

16

A0183001

ATM VPBANK KY HOA

276C CACHMANGTHANG 8,Q3,TP HCM

02838303490

20210914 14:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

17

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20210901 10:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

18

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT,NHA BE,TPHCM

02854203105

20210905 08:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

19

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20210909 17:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

20

A0387001

VPBANK PHAN VAN TRI

366A29 PHAN VAN TRI, GO VAP, HO CHI MINH

 

20210915 17:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

21

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20210908 15:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

22

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20210914 10:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

23

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210830 11:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

24

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20210830 19:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

25

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210916 21:57

409h

Máy ATM hoạt động bình thường

26

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210918 09: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

27

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

02839101868

20210921 14: 03

183h

Máy ATM hoạt động bình thường

28

A0275001

VPBANK BO TRACH

TK 2, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

2326257999

20210924 02: 55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

29

A0159004

CONG TY AN PHAT

LO CN 11-12, CUM CN AN DONG, NAM SACH, HAI DUONG

2203837808

20210925 09: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

30

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH, CAN THO, CAN THO

2923815766

20210924 12: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

31

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

2183897068

20210925 22: 14

66h

Máy ATM hoạt động bình thường

32

A0158009

SONG HONG-HAI HAU II

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20210924 20: 22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

33

A1127002

VPBANK DIEN BIEN PHU CDM

567 DIEN BIEN PHU, PHUONG HOA KHE, THANH KHE, DA NANG

2363758939

20210923 19: 28

116h

Máy ATM hoạt động bình thường

34

A0286001

VPBANK HAM NGHI

102-104 HAM NGHI, PHUONG THACH GIAN, THANH KHE, DA NANG

2363575444

20210923 10: 44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

35

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20210924 09:46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

36

A0154007

SPEED MOTION VIET NAM

THON PHONG COC, XA XUAN MINH, THO XUAN, THANH HOA

02373725856

20210926 16:47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

37

A0103015

CONG TY TNHH NAM THUAN

THON RUC LIEN, XA THUY SON, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20210926 16:14

41h

Máy ATM hoạt động bình thường


VPBank NEO