Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20211020 16: 21

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20211024 08:52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/10/2021


VPBank NEO