Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/08/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

2315H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

2317H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

3

A0225004

CONG TY INOX HAI NGA

XOMCHUA,X.NAMTIEN,P.YEN,T.NGUYEN

02083656769

20210724 19: 34

 

Dự kiến di dời do giải phóng mặt bằng

4

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

5

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20210812 20: 15

429H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

6

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

388H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

7

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

291H

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

8

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20210818 11: 54

214H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20210823 12: 32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021

10

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU, PHUONG 15, BINH THANH, HO CHI MINH

02838210076

20210822 23: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/8/2021


VPBank NEO