Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20211020 16: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/10/2021

2

A0363003

ATM CASINO CORONA 2

K.BAIDAI,X.G.DAU,P.QUOC,K.GIANG

02973948111

20211023 15: 23

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0242111

TRUNG TAM CANH SAT 113

40 HANG BAI, HOAN KIEM, HA NOI

02439288880

20211024 03:15

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG, HAI HAU, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20211024 08:52

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 28/10/2021


VPBank NEO