Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

2283830545

20210123 07: 16

77h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO