Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

19000100 00: 00

 

ATM đã hoạt động bình thường

2

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU,CAM PHA,QUANG NINH

02033723818

20211020 10: 15

 

ATM đã hoạt động bình thường

3

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO E13-E14, CCNDN DONGTHO,B.NINH

02223893686

20211020 16: 21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/10/2021

4

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20211017 00: 02

207h

ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242073

SIEU THI THANH DO

306 HO TUNG MAU, TU LIEM, HN

02439288880

20211023 15: 47

44h

ATM đã hoạt động bình thường

6

A1295002

VPBANK TRAN NGUYEN HAN CDM

170A TRAN NGUYEN HAN,LE CHAN, HP

02253719885

20211023 16: 35

46h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0363003

ATM CASINO CORONA 2

K.BAIDAI,X.G.DAU,P.QUOC,K.GIANG

02973948111

20211023 15: 23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 27/10/2021

8

A1102125

TOA NHA EVERICH CDM

968 DUONG 3/2, Q11, TPHCM

02838210076

20211022 22: 53

60h

ATM đã hoạt động bình thường

9

A1242178

NGUYEN NGOC VU CDM

137 NGUYEN NGOC VU, CAU GIAY, HN

02439288880

20211023 19: 23

39h

ATM đã hoạt động bình thường

 

VPBank NEO