Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 24/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132016

TONG CONG TY MAY BAC GIANG

349 GIAP HAI, PHUONG DINH KE, BAC GIANG

02043555565

20210224 14: 14

48h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/02/2021


VPBank NEO