Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 23/12/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KP PHUOC HAI, TX TANUYEN,B.DUONG

02743683979

20211029 11: 36

1346h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TOHUU,TK11,N.LY,D.HOI, Q.BINH

02323846969

20211108 14: 04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

3

A0132029

TRUONG DH KTHC CAND

T. DHKT HAU CAN,TT HO, BAC NINH

02223893686

20211207 14: 48

 

Máy ATM sẽ phục vụ khách hàng sau khi hết thời gian cách ly y tế

4

A1300002

VPBANK LAGI CDM

153A11 LE LOI,TX LAGI,BINH THUAN

02523835620

20211220 10:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

5

A0272001

VPBANK BEN LUC

83 NGUYEN HUU THO,B.LUC,LONG AN

02723637696

20211220 11: 35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/12/2021

6

A0231001

VPBANK DONG ANH

115-117 TO 09,KHOI 1B,DONGANH,HN

02439655202

20211222 19:35

40h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO