Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 21/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0205001

VPBANK THUY NGUYEN

46DA NANG,TT NUI DEO, THUY NGUYEN, HAI PHONG

2253642624

20210319 18: 47

96h

Đang khắc phục, dự kiến dừng hoạt động đến 23/3/2021

2

A0242037

ME LINH PLAZA HA DONG

DUONG TO HIEU, HA DONG, HA NOI

2462662577

20210320 11: 39

46h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG, PHUONG HIEP THANH, QUAN 12, HO CHI MINH

2839485934

20210320 15: 06

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO