Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

2

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20211016 13: 46

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

19000100 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

4

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

T.BANG,NGHIAHOA,L.GIANG,B.GIANG

02043555565

20211017 00: 02

59h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, P.6, Q3, HCM

02838210076

20211019 18: 26

71h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/10/2021


VPBank NEO