Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/09/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

6

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

7

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

8

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

9

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

10

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

11

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20210901 04: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

12

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

13

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, TP HA TINH

02393685222

20210907 06: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

14

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

2343814646

20210911 14: 01

442h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

15

A0102023

TTTM AEON

30 BO BAO TAN THANG, T.PHU, HCM

2838210076

20210912 03: 41

428h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

16

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20210912 05: 50

426h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

17

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20210915 08: 57

360h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

18

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, Q7, TP HCM

02862650128

20210914 15:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

19

A0102098

ATM VINCOM LE VAN VIET

50 LE VAN VIET, QUAN 9, HCM

02838210076

20210913 17:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

20

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CMT8, Q10, TPHCM

02838646092

20210910 17:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

21

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20210907 17:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

22

A0183001

ATM VPBANK KY HOA

276C CACHMANGTHANG 8,Q3,TP HCM

02838303490

20210914 14:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

23

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

02854094600

20210912 13:56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

24

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20210901 10:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

25

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, TB , TPHCM

02838691990

20210827 08:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

26

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT,NHA BE,TPHCM

02854203105

20210905 08:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

27

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20210909 17:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

28

A0387001

VPBANK PHAN VAN TRI

366A29 PHAN VAN TRI, GO VAP, HO CHI MINH

 

20210915 17:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

29

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20210908 15:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

30

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20210914 10:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

31

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210830 11:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

32

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20210830 19:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

33

A1172002

ATM VPBANK BUI HUU NGHIA CDM

474A TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, QUAN 5, HO CHI MINH

02839240363

20210830 15:08

535h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

34

A1254002

VPBANK HUNG VUONG CDM

17 BUI DANG DOAN, PHUONG TAN PHONG, QUAN 7, HO CHI MINH

02854461233

20210904 16:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

35

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 D.11,LONGTHANHUNG,T.GIANG

02733868848

20210829 09:03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

36

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210916 21:57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

37

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20210918 11: 18

78h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

38

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210918 09: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

39

A0132009

CONG TY CO PHAN MAY GAZICO

THON GAU DO, XA TIEN LUC, LANG GIANG, BAC GIANG

02043555565

20210919 13: 11

28h

Chuẩn bị kế hoạch di dời

40

A1368002

VPBANK HOC MON CDM

39-13 LE THI HA, KP8, TT HOC MON, HOC MON, HO CHI MINH

02836363400

20210921 08: 25

216h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

41

A0102102

ATM TTVH QUAN BINH THANH

142 DINH TIEN HOANG, PHUONG 1, BINH THANH, HO CHI MINH

02839101868

20210921 14: 03

216h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021


VPBank NEO