Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/06/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG

02043555565

20210511 19: 24

 

Đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương

2

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 03: 52

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

3

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

2973948111

20210526 04: 14

744h

Dự kiến dừng hoạt động đến 26/6/2021

4

A1104005

VPBANK DA NANG CDM

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210619 19: 09

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0242044

CONG AN QUAN THANH XUAN

58 VU TRONG PHUNG, THANH XUAN, HA NOI

02439288880

20210618 21: 27

65h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357-359 PHAM HUNG, BINH CHANH, HO CHI MINH

02837580686

20210619 20: 15

36h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210619 19: 08

35h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH

02273642159

20210619 11: 19

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/6/2021

9

A0102021

BIG C PHU THANH

53 NGUYEN SON, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20210619 14: 47

49h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

10

A1320002

VPBANK QUAN 8 CDM

279-281, LIEN TINH 5, PHUONG 5, QUAN 8, HO CHI MINH

2839823603

20210621 9:55

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 23/6/2021


VPBank NEO