Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/09/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 06: 03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

2

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210526 04: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

3

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1A, AN PHU, THUAN AN, B.DUONG

02743683979

20210814 13: 59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

5

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1A,AN PHU,THUAN AN,BINH DUONG

02743683979

20210818 14: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

6

A0102064

TOA NHA DIEN BIEN PHU

199 DIEN BIEN PHU,BINHTHANH, HCM

02838210076

20210822 23: 39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

7

A0102113

BIG C DI AN

DL BINH DUONG,THUDAUMOT,B.DUONG

02743683979

20210828 04: 47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

8

A0147001

VPBANK NHA TRANG

26 YERSIN,TP NHA TRANG,KHANH HOA

02583561887

20210828 10: 19

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

9

A1160002

VPBANK CHANH HUNG CDM

357 PHAM HUNG, BINH CHANH, TPHCM

02837580686

20210905 06: 11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

10

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

11

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH

02183897068

20210901 04: 13

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

12

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

13

A0314001

VPBANK NGUYEN DU

163 NGUYEN CONG TRU, TP HA TINH

02393685222

20210907 06: 45

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

14

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

2343814646

20210911 14: 01

442h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

15

A0102023

TTTM AEON

30 BO BAO TAN THANG, T.PHU, HCM

2838210076

20210912 03: 41

428h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

16

A0102106

ATM CONG TY LAC LONG

LO Q-4 KCN LONG HAU,CANGIUOC,L.A

2723524524

20210912 05: 50

426h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

17

A0225006

TTTM GO THAI NGUYEN

KDC VIET BAC,P.TAN LAP, T.NGUYEN

02083656769

20210913 11: 25

 

ATM đã hoạt động bình thường

18

A1183002

VPBANK KY HOA CDM

276C CACHMANGTHANG 8,Q3,TP HCM

02838303490

20210914 18:40

 

ATM đã hoạt động bình thường

19

A0226001

VPBANK DONG THAP

67-69 NGUYEN HUE,CAO LANH,DTHAP

02773876123

20210915 08: 57

360h

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

20

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, Q7, TP HCM

02862650128

20210914 15:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

21

A0102098

ATM VINCOM LE VAN VIET

50 LE VAN VIET, QUAN 9, HCM

02838210076

20210913 17:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

22

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CMT8, Q10, TPHCM

02838646092

20210910 17:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

23

A0162001

VPBANK NAM SAI GON

332A HUYNH TAN PHAT, Q7, TPHCM

02838722876

20210907 17:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

24

A0183001

ATM VPBANK KY HOA

276C CACHMANGTHANG 8,Q3,TP HCM

02838303490

20210914 14:27

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

25

A0210001

VPBANK LE VAN VIET

224A LE VAN VIET, Q9. TP HCM

02854094600

20210912 13:56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

26

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM

02854027942

20210901 10:21

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

27

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, TB , TPHCM

02838691990

20210827 08:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

28

A0321001

VPBANK PHU XUAN

101 HUYNH TAN PHAT,NHA BE,TPHCM

02854203105

20210905 08:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

29

A0373001

ATM VPBANK TRUNG CHANH

146 NGUYEN ANH THU,HOCMON,HCM

02836200360

20210909 17:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

30

A0387001

VPBANK PHAN VAN TRI

366A29 PHAN VAN TRI, GO VAP, HO CHI MINH

 

20210915 17:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

31

A0102055

CTY DAI DUNG-LONG AN

AP BINH TIEN 2, XA DUC HOA HA, DUC HOA, LONG AN

02838210076

20210911

 

ATM đã hoạt động bình thường

32

A0102112

AEON MALL BINH DUONG

DL BINH DUONG, PHUONG BINH HOA, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20210908 15:04

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

33

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20210914 10:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

34

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20210830 11:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

35

A1102121

CHO GO VAP CDM

SAP 7 CHO GO VAP, NGUYEN VAN NGHI, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20210830 19:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

36

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20210831 16:10

 

ATM đã hoạt động bình thường

37

A1172002

ATM VPBANK BUI HUU NGHIA CDM

474A TRAN HUNG DAO, PHUONG 2, QUAN 5, HO CHI MINH

02839240363

20210830 15:08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

38

A1254002

VPBANK HUNG VUONG CDM

17 BUI DANG DOAN, PHUONG TAN PHONG, QUAN 7, HO CHI MINH

02854461233

20210904 16:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

39

A1255002

VPBANK NO TRANG LONG CDM

151 NO TRANG LONG, PHUONG 12, BINH THANH, HO CHI MINH

02854453844

20210915 09:56

 

ATM đã hoạt động bình thường

40

A1355005

VPBANK QUAN 11 CDM II

318-318A LANH BINH THANH, QUAN 11, HO CHI MINH

02873056622

20210904 11:20

 

ATM đã hoạt động bình thường

41

A0353002

ATM CONG TY MAY HUU HOANG

A6-40 D.11,LONGTHANHUNG,T.GIANG

02733868848

20210829 09:03

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

42

A1177005

VPBANK QUANG BINH CDM

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210916 21:57

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

43

A0102067

BENH VIEN QUAN 7

101 NGUYEN THI THAP, QUAN 7, HCM

02838210076

20210917 10: 47

63h

ATM đã hoạt động bình thường

44

A0158008

SONG HONG-HAI HAU I

XA HAI PHUONG,HAI HAU,NAM DINH

02283830545

20210918 11: 18

78h

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/9/2021

45

A0177001

VPBANK QUANG BINH

108 TRAN HUNG DAO,TX DONG HOI,QB

02323846969

20210918 09: 31

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 30/9/2021

46

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA,P.12,TAN BINH,TPHCM

02839485934

20210829 14: 53

522h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO