Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/04/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1124003

ATM VPBANK TAN PHU CDM 2

623 LUY BAN BICH, PHUONG PHU THANH, TAN PHU, HO CHI MINH

02839735210

20210416 10: 45

312h

Dự kiến dừng hoạt động đến 29/4/2021

2

A0170002

UBND PHUONG VINH LAC

343-347 NGUYEN TRUNG TRUC, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20210415 18: 08

111h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

02253521067

20210416 14: 43

76h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210412 09: 54

198h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1197006

VPBANK CONG HOA CDM

19C CONG HOA, PHUONG 9, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210418 07: 43

25h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210417 11: 19

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0158013

CONG TY MAY VIET POWER II

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210417 18: 10

120h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021

8

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH

02283830545

20210417 12: 33

70h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0157001

VPBANK LONG AN

SO 6, LE CAO DONG, PHUONG 2, TAN AN, LONG AN

02723524524

20210419 8:30

 

Dự kiến dừng hoạt động 23/04/2021

10

A0102101

ATM PHO QUANG

10 PHO QUANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20210417 8:20

 

Dự kiến dừng hoạt động 29/04/2021

11

A1210002

ATM VPBANK LE VAN VIET CDM

224A LE VAN VIET, PHUONG TANG NHON PHU B, QUAN 9, HO CHI MINH

02854094600

20210416 14: 08

408h

Dự kiến dừng hoạt động 03/05/2021


VPBank NEO