Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

2

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20211008 14: 56

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0167001

VPBANK DONG TAM

92 TRAN DAI NGHIA, PHUONG DONG TAM, HAI BA TRUNG, HA NOI

02436288392

20211016 08: 40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1224002

VPBANK QUANG TRI CDM

16 HUNG VUONG, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333556883

20211016 13: 46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

6

A0171003

ATM VPBANK HA DONG

TANG 1 CT1 LANG VK CHAU AU, KDT MO LAO, HA DONG, HA NOI

02439743861

20211014 12: 23

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

7

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20211016 16: 06

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A1230002

VPBANK SAM SON CDM

47 NGUYEN DU, SAM SON, THANH HOA

02373827027

20211017 06: 17

24H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A1105009

VPBANK HUE CDM

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

19000100 00: 00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021


VPBank NEO