Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158012

CONG TY MAY VIET POWER I

XOM 2, HAI TAN, HAI HAU, NAM DINH

02283830545

20210217 19: 11

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/02/2021


VPBank NEO