Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/01/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242005

CONG AN HUYEN THANH OAI

93 TO 1, TT KIM BAI, THANH OAI, HA NOI

02435378701

20201217 10:40

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG

2043555565

20210117 09: 26

72h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 20/01/2021

3

A0299001

VPBANK BEN NGU

66 TRAN PHUC NHAN, THANH PHO HUE, TINH THUA THIEN HUE

2343959666

20210117 04: 55

72h

Dự kiến dừng hoạt động hết ngày 20/01/2021


VPBank NEO