Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/03/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107004

ATM VINCOM CAN THO

209 DUONG 30-4, XUAN KHANH, CAN THO

02923815766

20210315 10: 04

27h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0119003

VPBANK THANG LONG

91 NGUYEN CHI THANH, PHUONG LANG HA, DONG DA, HA NOI

02462662577

20210315 02: 00

31h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO