Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 16/02/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242032

TTTM VINACONEX HA DONG

8 QUANG TRUNG, HA DONG, HA NOI

2462662577

20210215 02: 30

56H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

2439288880

20210213 08: 51

99H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A1122003

ATM VPBANK CHO LON CDM

54 TRAN BINH - 54 THAP MUOI, PHUONG 2, QUAN 6, HO CHI MINH

2838547048

20210215 06: 17

29H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH

2223893686

20210210 05: 44

154H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0158016

CONG TY TT PRO SPORT II

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

2283830545

20210209 18: 06

160H

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1349002

VPBANK LAI THIEU CDM

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

2743662486

20210209 17: 37

184H

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO