Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 15/4/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210412 09: 54

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021

2

A0186001

VPBANK QUANG TRUNG

184 QUANG TRUNG, HONG BANG, HAI PHONG

02253521067

20210416 14: 43

72h

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/4/2021

3

A0104001

VPBANK DA NANG

112 PHAN CHU TRINH, HAI CHAU, DA NANG

02363835090

20210415 13: 06

96h

Dự kiến dừng hoạt động đến 19/4/2021


VPBank NEO