Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 14/4/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242110

PHONG CANH SAT HINH SU

7 THIEN QUANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20210412 09: 54

240h

Dự kiến dừng hoạt động đến 22/4/2021

2

A0132029

TRUONG DH KT HAU CAN

THI TRAN HO, THUAN THANH, BAC NINH

02223893686

20210413 01: 41

38h

Máy ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO