Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 13/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/10/2021

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

3

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

4

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20211008 14: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/10/2021

5

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA,P.12,TAN BINH,TPHCM

02839485934

20211006 22: 47

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A1145002

VPBANK PHUC YEN CDM

104 HAI BA TRUNG, PYEN, VINHPHUC

2113530379

20211012 17: 52

44h

ATM đã hoạt động bình thường

7

A1155019

CONG TY DEHUES CDM

LO F1,2,7,8 KCN DAUGIAY,DONGNAI

2513948958

20211012 19: 14

40h

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO