Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 12/10/2021

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO,HA LONG, Q.NINH

02033657668

20210813 04:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

2

A0261003

TOA NHA BINH DUONG SQUARE

CHO DINH,THU DAU MOT,BINH DUONG

02743683979

20210901 16: 14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

3

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET,P.NHUAN, HUE

02343814646

20210901 19: 09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 25/10/2021

4

A1102123

TT GIAO DICH NOVALAND CDM

179 HAI BA TRUNG, PHUONG 6, QUAN 3, HO CHI MINH

2838210076

20211008 14: 56

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/10/2021

5

A0102108

ATM TOA NHA ACM

96 CAO THANG, P.4, Q.3, TP HCM

02838210076

37h

 

ATM đã hoạt động bình thường

6

A0275001

VPBANK BO TRACH

TT HOAN LAO,BO TRACH,QUANG BINH

02326257999

134h

 

ATM đã hoạt động bình thường

7

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA,P.12,TAN BINH,TPHCM

02839485934

 

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 15/10/2021

8

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET,T.AN,B.DUONG

02743662486

88h

 

ATM đã hoạt động bình thường


VPBank NEO